Menu

Potřebuje Vaše organizace zabezpečit ochranu utajovaných informací?
Budete žádat NBÚ o vydání osvědčení podnikatele?

Pracovníci oddělení ochrany majetku a osob (OMO) Vám zpracují dokumentaci, která je k tomuto účelu požadována Národním bezpečnostním úřadem.

Rozpracování zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů do podmínek organizace

Nabízíme:

 • zpracování níže uvedených bezpečnostních dokumentací
 • realizaci fyzické bezpečnosti technickými prostředky na základě Projektu fyzické bezpečnosti a projektové dokumentace s následným servisem, školení, konzultace a poradenství při zpracování podkladů pro prověřování fyzických a právnických osob

Zpracování Bezpečnostní dokumentace podnikatele

 • výčet utajovaných informací uložených u podnikatele
 • analýza možného ohrožení utajovaných informací
 • způsob realizace jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací
 • seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím

Zpracování Projektu fyzické bezpečnosti

 • určení objektu a zabezpečených oblastí
 • vyhodnocení rizik
 • způsob použití opatření fyzické bezpečnosti
 • provozní řád objektu
 • plán zabezpečení objektu a zabezpečených oblastí v krizových situacích

Zpracování Bezpečnostní dokumentace informačního systému

 • bezpečnostní politika informačního systému a výsledky analýzy rizik
 • návrh bezpečnosti informačního systému
 • dokumentace k testům bezpečnosti informačního systému
 • bezpečnostní směrnice informačního systému

Zpracování Auditu ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů v organizaci podle zákona č. 101/2000 Sb.

 • analýza současného stavu
 • vyhodnocení slabin a rizik
 • možné problémy a sankce plynoucí z porušení zákonů a vyhlášek
 • doporučení v oblasti ochrany osobních údajů

Zpracování Auditu bezpečnostní ochrany objektu

Audit bezpečnostní ochrany objektu se zpracovává vzhledem k předmětům chráněného zájmu, které se v objektu nacházejí. Vyhodnocuje se stav zabezpečení:

 • ochrany hranic pozemku a plášťové ochrany
 • vnitřní ochrany
  • ochrany chráněných zón a zabezpečených oblastí
  • ochrany uzlových bodů
 • výcvik a proškolení pracovníků ostrahy objektu a proškolení zaměstnanců
 • spolupráce se záchrannými a havarijními službami
 • využívání technických prostředků ke kontrole vozidel, osob a materiálu

Zpracování Dokumentace bezpečnostní ochrany objektu

 • bezpečnostní posouzení objektu
 • pravidla pro výkon strážní služby
 • plán obrany objektu
 • provozní řád objektu
 • havarijní plán objektu