Menu

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Chcete-li podat oznámení o skutečnostech, o kterých jste dozvěděl(a) přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy anebo jste byl(a) sám(a) cílem nevhodného chování můžete tak učinit níže uvedenými kontakty. Oznámení mohou učinit všechny osoby.

 

 

 

 

Jak a komu podat oznámení:

  1. Elektronicky:
  2. Písemně: Koordinátor oznámení, SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 20, 615 00 Brno
  3. Telefonicky: 545 424 122
  4. Osobně: Koordinátor oznámení - Libor Severa