Menu

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. získala Osvědčení o kvalitě od Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. (dále jen "AGA").

Toto osvědčení potvrzuje odborné kvality společnosti SECURITY TECHNOLOGIES a.s. v oblasti Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, Kamerových systémů a Systémů kontrol vstupů. Kvalitu posuzovala nezávislá komise AGA. AGA působí na českém trhu od roku 1992. Jedná se o reprezentativní profesní sdružení firem a subjektů vyvíjejících podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku. V oboru zabezpečení majetku, osob a informací je garantem odbornosti i profesní etiky. Je autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR a členem evropské asociace EURALARM.

Osvědčení o kvalitě PZTS

Osvědčení o kvalitě CCTV

Osvědčení o kvalitě ACS