Menu

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. již 10 let podporuje Nadační fond Modrý hroch.

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno za účelem zlepšení péče o dětské pacienty po těžkých úrazech a podpory vedení preventivních kampaní proti dětským úrazům. Nadační fond pomáhá dětským traumatologickým centrům v rámci celé České republiky nejen materiálně pořizováním nových přístrojů, lůžek a vybavení, ale také se stará o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. Cílem fondu je i rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. Další prostředky věnuje do osvěty a prevence úrazů mezi širokou veřejnost. Nadačnímu fondu Modrý hroch se za dobu své existence podařilo získal pro dobrou věc od dárců a partnerů již více než 33 milionů korun. Patronem Modrého hrocha je bývalý reprezentant České republiky v alpském lyžování Ondřej Bank.