Menu

Mechanickými   zábrannými prostředky se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor,

např. zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy vrat, branek, dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy.

K MZS řadíme i prostředky idividuální ochrany. Jedná se o prostředky, které mohou sloužit i samostatně, převážně jako úschovné objekty. Patří sem především mobilní a stacionární trezory, trezorové skříně, ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, přenosné kontejnery a kufry. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je vytvořit pevnou překážku proti násilnému vniknutí osob a zabránit znehodnocení a krádeži předmětů, techniky a zařízení umístěných v chráněném objektu.

S ohledem na vzrůstající kriminalitu je nutnost věnovat náležitou pozornost mechanickému zabezpečení objektů firem, obchodů, úřadů, apod. stále aktuálnější. Naši kvalifikovaní pracovníci pomohou s výběrem nejvhodnějšího způsobu mechanického zabezpečení. Vybírat je možno z mnoha variant kombinací mechanických zábranných systémů, které přesně vyhoví přáním a požadavkům a především poskytnou maximální ochranu majetku.

V případě poskytování služeb technického zabezpečování při zajišťování ochrany utajovaných informací jsou obdobně jako v případě dalších komponentů určených k tomuto účelu dodávány mechanické zábranné prostředky v certifikované formě schválené NBÚ do patřičného stupně utajení. Jedná se o dodávky bezpečnostních dveří, trezorů, mříží, turniketů, bezpečnostních folií.

Výrobce / dodavatel - obchodní název:
  • bezpečnostní i požární dveře, příslušenství (př: Bedex, ...)
  • bezpečnostní kování, zámky, příslušenství (př: ABLOY, BERA, L-T-LOCK, EVVA, FAB, Rostex, ...)
  • bezpečnostní mříže a příslušenství
  • okenní fólie