Je financován Evropskou unií.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0002642

Doba realizace projektu: 1.3.2024 – 28.2.2026

Celková výše projektu: 1 069 344,00 Kč

Příjemcem je SECURITY TECHNOLOGIES a.s.